Cá lăng đang được nuôi tập trung tại các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Tân Uyên, Nậm Nhùn với quy mô trên 10.200 m2 mặt nước và chủ yếu nuôi tại các lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh.

 

Cá bống tượng, cá vược, cá tra, cá chim được Hợp tác xã Phát triển nuôi tập trung với quy mô là 432 m2 mặt nước, trong đó: cá bống tượng có diện tích nuôi là 108 m2, cá vược có diện tích nuôi là 72 m2, cá tra có diện tích nuôi là 108 m2, cá chim có diện tích nuôi là 144 m2.

 

Cá chép đang được nuôi tập trung tại các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn với quy mô trên 9.500 m2 mặt nước và chủ yếu nuôi tại các lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh.

 

Hiện nay, cá trắm đang được nuôi tập trung tại các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn với quy mô trên 9.700 m2 mặt nước và chủ yếu nuôi tại các lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh, trong đó: Trên 9.500 m2 mặt nước nuôi cá trắm cỏ, trên 200 m2 mặt nước nuôi cá trăm đen.

 

Hiện nay, thỏ đang được nuôi tập trung tại huyện Than Uyên và huyện Tân Uyên với quy mô 8.000 con thỏ.

 

Tinh dầu sả được người dân chiết xuất từ cây sả. Hiện nay, diện tích trồng cây sả trên địa bàn tỉnh khoảng 640 ha và được trồng chủ yếu tại huyện Mường Tè.

 

Cây Đương Quy là loại cây dược liệu đang được huyện Sìn Hồ khoanh vùng trồng tập trung với diện tích khoảng 48 ha.

 

Cây Sa Nhân là loại cây dược liệu đang được huyện Mường Tè khoanh vùng trồng tập trung với diện tích  khoảng 1.500 ha.

Hiện nay, cây hoa hồng đang được trồng tập trung tại thành phố Lai Châu với diện tích 63 ha và cho thu hoạch quanh năm.

Hiện nay, khoai sọ được trồng tập trung tại huyện Mường Tè với quy mô 54 ha.

Quảng cáo