Về việc tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2020 (24-07-2020)
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2020.

Căn cứ Văn bản số 5262/BCT-XTTM  ngày 20/7/2020 của Bộ Công Thương về việc Triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2020;

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Văn bản số 1484/UBND-KTN ngày 23/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2020.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2020.

- Thời gian: Từ ngày 18/11/2020 đến ngày 21/11/2020.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chi phí gian hàng tiêu chuẩn là 19.800.000 đồng/gian

Quý doanh nghiệp xem thông tin chi tiết về Hội chợ tại Văn bản số 5262/BCT-XTTM  ngày 20/7/2020 của Bộ Công Thương (sao gửi kèm theo) và có nhu cầu tham gia, đăng ký theo mẫu gửi kèm về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu trước ngày 12/8/2020 để đơn vị làm đầu mối đăng ký với Cục Xúc tiến thương mại.

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Tầng 4, tòa nhà số 1, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu.

Email: ttxtdt.sokhdt@laichau.gov.vn;         Điện thoại: 02133.799.919

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu trân trọng thông báo và đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm tham gia./.

Quảng cáo