Về việc tham gia Hội chợ Quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) Đà Nẵng 2020; Hội chợ Triển lãm, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2020 tại Vĩnh Long (22-07-2020)
Về việc tham gia Hội chợ Quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) Đà Nẵng 2020; Hội chợ Triển lãm, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2020 tại Vĩnh Long

Căn cứ Văn bản số 23/CT-UBND ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà nẵng về việc mời tham gia Hội chợ Quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) Đà Nẵng 2020; Văn bản số 89/GM-UBND ngày 30/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc mời tham gia Hội chợ Triển lãm, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2020 tại Vĩnh Long;

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Văn bản số 1075/VPUBND-KTN ngày 18/6/2020 và Văn bản số1118/VPUBND-KTN  ngày 09/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu về việc tham gia Hội chợ Quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) Đà Nẵng 2020; Hội chợ Triển lãm, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2020 tại Vĩnh Long.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu thông báo và hướng dẫn Quý doanh nghiệp tham gia Hội chợ như sau.

1. Hội chợ Hội chợ Quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tê Đông Tây (EWEC) Đà Nẵng 2020.

- Thời gian: Từ ngày 04/8/2020 đến ngày 09/8/2020.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Đà Nẵng.

2. Hội chợ Triển lãm, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2020 tại Vĩnh Long.

- Thời gian: Từ ngày 30/7/2020 đến ngày 05/8/2020.

- Địa điểm: Tại đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

          Quý doanh nghiệp xem thông tin chi tiết về Hội chợ tại số 23/CT-UBND ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà nẵng về việc mời tham gia Hội chợ Quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) Đà Nẵng 2020; Văn bản số 89/GM-UBND ngày 30/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc mời tham gia Hội chợ Triển lãm, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2020 tại Vĩnh Long (sao gửi kèm theo) thông tin về Hội chợ được đăng tải trên trang web của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu. Các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia, đăng ký theo mẫu gửi kèm về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu trước ngày 20/7/2020 để đơn vị tổng hợp.

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Tầng 4, tòa nhà số 1, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu.

Email: ttxtdt.sokhdt@laichau.gov.vn;         Điện thoại: 02133.799.919

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu trân trọng thông báo và đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm tham gia./.

Quảng cáo