Mời tham gia Hội chợ Thương mại khu vực miền Trung và Tây Nguyên – Quảng Ngãi năm 2020 (21-07-2020)

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm tham gia "Hội chợ Thương mại khu vực miền Trung và Tây Nguyên – Quảng Ngãi năm 2020"

Liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu;

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà số 1, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu;

Email: ttxtdt.sokhdt@laichau.gov.vn;

Điện thoại: 02133.799.919.

Căn cứ Văn bản số 3120/UBND-KT ngày 10/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc mời tham gia Hội chợ Thương mại khu vực miền Trung và Tây Nguyên - Quảng Ngãi năm 2020; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Văn bản số 1165/VPUBND-KTN ngày 20/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu về việc tham gia Hội chợ Thương mại khu vực miền Trung và Tây Nguyên - Quảng Ngãi năm 2020. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại khu vực miền Trung và Tây Nguyên - Quảng Ngãi năm 2020. - Thời gian: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020. - Địa điểm: Tại Trung tâm Thông tin triển lãm tỉnh và Chợ tạm (cũ), đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Quý doanh nghiệp xem thông tin chi tiết về Hội chợ tại Văn bản số 3120/UBND-KT ngày 10/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (sao gửi kèm theo) và có nhu cầu tham gia, đăng ký theo mẫu gửi kèm về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu trước ngày 15/8/2020 để đơn vị làm đầu mối đăng ký với Ban tổ chức Hội chợ. - Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch. Tầng 4, tòa nhà số 1, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu. Email: ttxtdt.sokhdt@laichau.gov.vn; Điện thoại: 02133.799.919 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu trân trọng thông báo và đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm tham gia./.

Quảng cáo