Hội chợ Công Thương Kon Tum năm 2020; (29-09-2020)
Căn cứ Văn bản số 3559/UBND-HTKT ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc mời tham gia Hội chợ Công Thương Kon Tum năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 3559/UBND-HTKT ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum về việc mời tham gia Hội chợ Công Thương Kon Tum năm 2020;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại
Văn bản số 2047/VPUBND-KTN ngày 23/9/2020 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Lai
Châu về việc tham gia Hội chợ Công Thương Kom Tum năm 2020.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu thông báo
và hướng dẫn Quý doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ
Công Thương Kom Tum năm 2020 như sau.
- Thời gian: Từ ngày 23/10/2020 đến ngày 29/10/2020.
- Địa điểm: Tại Quảng Trường 16/3, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Quý doanh nghiệp, hợp tác xã xem thông tin chi tiết về Hội chợ tại Văn bản
số 3559/UBND-HTKT ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (sao gửi
kèm theo) thông tin về Hội chợ được đăng tải trên trang web của Trung tâm Xúc
tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu. Các doanh nghiệp, hợp tác xã
có nhu cầu tham gia, đăng ký theo mẫu gửi kèm về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,
Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu trước ngày 10/10/2020 để đơn vị tổng hợp
đăng ký với ban tổ chức Hội chợ.
- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.
Tầng 4, tòa nhà số 1, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu.
Email: ttxtdt.sokhdt@laichau.gov.vn; Điện thoại: 02133.799.919
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu trân trọng
thông báo và đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm tham gia./.

Quảng cáo