Doanh nghiệp Ma rốc cần nhập khẩu dứa tươi và sợi từ Việt Nam (17-04-2017)
Doanh nghiệp Ma rốc cần nhập khẩu dứa tươi và sợi từ Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Ma rốc gửi thông tin về cơ hội giao thương như sau.

1/ Một doanh nghiệp Ma rốc có nhu cầu nhập khẩu sợi .

 Công ty Việt Nam có khả năng cung cấp mặt hàng trên vui lòng liên hệ:

Công ty  STAR GROUPE s.a.r.l 

Ad : N° 23 – Bernoussi – Casablanca .

Tel : 212 522 75 72 09 ; Fax : 212 522 75 71 57

Email : stargroupesarl@gmail.com

Contact person : Mr Abdelkader TAGNOU .

2/ Một doanh nghiệp Ma rốc có nhu cầu nhập khẩu dứa tươi quả từ Việt Nam . Công ty Việt Nam có  khả năng cung cấp mặt hàng trên vui lòng liên hệ:

Công ty HRG IMPORT&EXPORT S.A.R.L.

Ad : 1 Rue Youssoufia , Tanger , Ma rốc

Tel : 212 539 94 27 17 ; Fax : 212 539 94 26 09

Email : hrg.imex@gmail.com hoặc hemida@menara.ma

Contact person : Mr Mohamed HEMEDA 

 
Thương vụ Việt Nam tại Maroc

Quảng cáo