Cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh vào địa bàn tỉnh Lai Châu (31-07-2020)
Cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh vào địa bàn tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

 

Căn cứ Công văn số 1180/SKHĐT-THQH ngày 14/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu về việc triển khai Kế hoạch số 1378/KH-UBND ngày 08/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch như tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh vào địa bàn tỉnh Lai Châu.

Vậy kính đề nghị Quý doanh nghiệp phối hợp cung cấp một số thông tin sau để đơn vị tổng hợp báo cao Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Đơn vị có nhu cầu dịch vụ về mẫu hàng hóa, tìm kiếm hàng hóa, nhà cung cấp hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu (Có hay không).

2. Đơn vị có nhu cầu dịch vụ tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư, giao kết hợp đồng (Có hay không).

3. Đơn vị có nhu cầu dịch vụ dịch vụ đàm phán với đối tác, nhà cung cấp, khách hàng về vấn đề trong phạm vi ủy quyền của nhà đầu tư (Có hay không).

3. Đơn vị có nhu cầu công tác tổ chức các sự kiện truyền thông, triển lãm, quảng bá hình ảnh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp của nhà đầu tư (Có hay không).

 3. Đơn vị có nhu cầu kết nối các bên trong quá trình đầu tư kinh doanh(Có hay không).

4 Đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại khác…(nêu rõ các nhu cầu…)

Mọi thông tin xin gửi về: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Tầng 4, tòa nhà số 1, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu.

Email: ttxtdt.sokhdt@laichau.gov.vn;         Điện thoại: 02133.799.919

Quảng cáo