Cây Đương Quy (12-05-2020)

Cây Đương Quy là loại cây dược liệu đang được huyện Sìn Hồ khoanh vùng trồng tập trung với diện tích khoảng 48 ha.

 

 - Sản lượng dự kiến thu hoạch: 450 tấn/ năm.

- Giá bán cây tươi dao động từ: 60.000 đồng đến 70.000 đồng/kg

- Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh.

    - Đầu mối cung ứng: Hộ kinh doanh Bùi Thị Thao, địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0385.899.330 và các hộ nông dân trên địa bàn huyện Sìn Hồ.

Nguồn: Sở Công thương tỉnh Lai Châu 

Quảng cáo