Cá Trắm (12-05-2020)

Hiện nay, cá trắm đang được nuôi tập trung tại các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn với quy mô trên 9.700 m2 mặt nước và chủ yếu nuôi tại các lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh, trong đó: Trên 9.500 m2 mặt nước nuôi cá trắm cỏ, trên 200 m2 mặt nước nuôi cá trăm đen.

 

- Sản lượng: 19,2 tấn/năm trong đó: cá trắm cỏ là 16,2 tấn/năm, cá trắm đen là 3 tấn/năm.

- Giá bán: Cá trắm cỏ dao động từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/kg; cá trắm đen dao động từ 130.000 đồng đến 150.000 đồng/tấn.

- Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh

- Đầu mối cung ứng: Hợp tác xã Phát triển, địa chỉ: Xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0971.097.513; tổ hợp tác nuôi cá lồng tại xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, số điện thoại: 0388.289.646; tổ hợp tác nuôi cá lồng tại xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0355.669.008 và các hộ nông dân nuôi cá trên địa bàn các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn.

Nguồn: Sở Công thương tỉnh Lai Châu

Quảng cáo