Cá rô phi đơn tính, cá rô đồng, cá trê lai (12-05-2020)

Cá rô đơn tính, cá trê lai đang được nuôi tập trung tại các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn  với quy mô trên 10.950 m2 mặt nước và chủ yếu nuôi tại các lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh.

 

- Sản lượng thịt: 31,5 tấn/năm, trong đó cá rô phi đơn tính là 26 tấn/năm; cá trê lai là 5,5 tấn/năm.

- Giá bán: Cá rô phi đơn tính dao động từ 35.000 đồng đến 50.000 đồng/kg; cá trê lai dao động từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng/kg, cá rô đồng dao động từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng/kg.

- Thị trường tiêu thụ: Trong tỉnh.

- Đầu mối cung ứng:  Tổ hợp tác xã nuôi cá thương phẩm tại xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0363.005.176; tổ hợp tác nuôi cá lồng tại xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, số điện thoại: 0355.669.008; hợp tác xã Phát triển, địa chỉ: xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0971.097.513 và các hộ nông dân nuôi cá tại huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn.

Nguồn: Sở Công thương tỉnh Lai Châu

Quảng cáo