Cá nước lạnh: Cá tầm, cá hồi (12-05-2020)

Tổng diện tích nuôi cá tầm, cá hồi hiện nay khoảng 15.678 m3 bể nuôi với 10 cơ sở nuôi tập trung theo mô hình sản xuất hàng hóa tại huyện Tam Đường, huyện Phong Thổ.

 

- Sản lượng: 117 tấn/năm.

- Giá bán: Cá tầm là 200.000 đồng/kg, cá hồi là 250.000 đồng/kg.

- Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh

- Đầu mối cung ứng:  Hợp tác xã nông nghiệp vùng cao, địa chỉ: Bản Căng Há, xã Tông Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0965.640.382; hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và dịch vụ du lịch Ngũ Chỉ Sơn, địa chỉ: Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, số điện thoại: 0948.734.331 và các hộ nông dân nuôi cá tại huyện Tam Đường, huyện Phong Thổ.

Nguồn: Sở Công thương tỉnh Lai Châu

 

Quảng cáo