Cá lăng (12-05-2020)

Cá lăng đang được nuôi tập trung tại các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Tân Uyên, Nậm Nhùn với quy mô trên 10.200 m2 mặt nước và chủ yếu nuôi tại các lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh.

 

- Sản lượng thịt: 60 tấn/năm.

- Giá bán dao động từ 90.000 đồng đến 120.000 đồng/kg.

- Thị trường tiêu thụ: Trong tỉnh

- Đầu mối cung ứng:  Tổ hợp tác xã nuôi cá thương phẩm, địa chỉ: xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0363.005.176; tổ hợp tác nuôi cá lồng, địa chỉ: xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, số điện thoại: 0355.669.008; hợp tác xã Phát triển, địa chỉ: Xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0971.097.513 và các hộ nông dân nuôi cá tại các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Tân Uyên, Nậm Nhùn.

Nguồn: Sở Công thương tỉnh Lai Châu

 

Quảng cáo