Cá chép (12-05-2020)

Cá chép đang được nuôi tập trung tại các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn với quy mô trên 9.500 m2 mặt nước và chủ yếu nuôi tại các lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh.

 

- Sản lượng: 19 tấn/năm.

- Giá bán dao động từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/kg.

- Thị trường tiêu thụ: Trong tỉnh

- Đầu mối cung ứng:  Tổ hợp tác xã nuôi cá thương phẩm tại xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0363.005.176; tổ hợp tác nuôi cá lồng tại xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, số điện thoại: 0355.669.008; hợp tác xã Phát triển, địa chỉ: xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0971.097.513 và các hộ nông dân tại các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn.

Nguồn: Sở Công thương tỉnh Lai Châu

 

Quảng cáo