Cá bống tượng, cá vược, cá tra, cá chim (12-05-2020)

Cá bống tượng, cá vược, cá tra, cá chim được Hợp tác xã Phát triển nuôi tập trung với quy mô là 432 m2 mặt nước, trong đó: cá bống tượng có diện tích nuôi là 108 m2, cá vược có diện tích nuôi là 72 m2, cá tra có diện tích nuôi là 108 m2, cá chim có diện tích nuôi là 144 m2.

 

- Sản lượng thu hoạch: 6,5 tấn/năm, trong đó: Cá bống tượng là 01 tấn/năm, cá vược là 0,5 tấn/năm, cá tra là 3 tấn/năm, cá chim là 2 tấn/năm.  

- Giá bán: Cá bống tượng dao động từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng/kg, cá vược dao động từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng/kg, cá tra dao động từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng/kg, cá chim dao động từ 50.000 đồng đến 70.000đồng/kg.

- Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh.

- Đầu mối cung ứng:  Hợp tác xã phát triển, địa chỉ: Xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0971.097.513.

Nguồn: Sở Công thương tỉnh Lai Châu

Quảng cáo