Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển chè Tam Đường
1 sản phẩm
Giới thiệu vùng nguyên liệu và chế biến sản phẩm chè Tam Đường

Chè Tam Đường được biết đến thuộc vùng chè Tây Bắc của Việt Nam, đây là vùng chè cũ, vốn có của nước ta. Từ những năm 1980, vùng chè của tỉnh Lai Châu được biết đến là chè Tam Đường và Phong Thổ, diện tích 559 ha. Hiện nay, cây chè là một trong những cây trồng có vai trò quan trọng trong cơ cấu cây trồng của tỉnh Lai Châu với diện tích 3.200 ha, tập chung chủ yếu ở huyện Tam Đường, Tân Uyên và thị xã Lai Châu gắn với trục kinh tế quốc lộ 32 và ...
Xem thêm